Sälj inte ut Bjuv!

Få politikerna att tänka om –stoppa utförsäljningen!

Inom kort planerar Bjuvs kommun att sälja ut 30 % av Bjuvsbostäders lägenheter. Hyresgästföreningen är kritiska till förslaget – skriv under protestlistan och rädda hyresrätterna i Bjuv!

Vi förstår faktiskt inte alls hur politikerna tänker när de vill sälja ut Bjuvsbostäder för att få in pengar till kommunkassan. Hyresgästerna ska inte behöva bidra mer än andra invånare till kommunens gemensamma kostnader. Inbetald hyra ska i första hand gå till att klara av service, underhåll och allmännyttans utveckling.

Hyresrätten är en av de viktigaste pusselbitarna för ett fungerande samhälle och en stark allmännytta är ett viktigt redskap i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. I Bjuv råder bostadsbrist. Att i det läget försvaga Bjuvsbostäder handlingskraft är inte rätt väg att gå och förslaget bör därför stoppas.

Vi kräver att:

  • Politikerna tänker om och röstar nej till förslaget om utförsäljning av Bjuvsbostäder. 
  • Kommunen värnar om sitt allmännyttiga bostadsbolag, som är ett viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörjning och viktig för samhällsutvecklingen.
  • Hela vinsten vid en eventuell försäljning stannar i bolaget och används till upprustning och nyproduktion. 

Skriv under protestlistan här:


Fakta om utförsäljningar

  • Hyresrätten är en av de viktigaste pusselbitarna för ett fungerande samhälle. Som ger unga, oavsett bakgrund, makt över framtiden. Därför är det är dags för politikerna i Bjuv att tänka om. Stoppa utförsäljningen och bygg fler hyresrätter!
  • Studier visar att kommuner med mer än en tredjedel hyresrätter lyckas bättre med bostadspolitiken.
  • Risken för ombildning till bostadsrätt ökar. Om du själv inte ombildar din lägenhet till bostadsrätt, utan bor kvar som hyresgäst, behöver du som kvarvarande hyresgäst vända dig till dina grannar om något går sönder och behöver lagas. Det är även dina grannar som förhandlar om din hyra och du förlorar även din köplats. 

Källa: Hem & Hyra och Hyresgästföreningen


Inte medlem i Hyresgästföreningen än?

Vi arbetar för allas rätt till ett hem, till en rimlig kostnad. Som medlem har du en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs.
Bli medlem här!